simder sosyal medya
İMAM HATİPLERİN KRONOLOJİSİ
 
 
İMAM HATİPLERİN KRONOLOJİSİ:
 
1924
Okullarda laik eğitime geçiş kapsamında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla (Eğitim-Öğretimin Birleştirilmesi) birlikte medreseler kapatıldı. Laikliği yeni benimseme aşamasında olan bir toplumda din eğitiminin gerekliliğine inanan Mustafa Kemal Atatürk, medreselerin yerine dört sınıflı 29 adet imam hatip okulu açtı. Bir yıl sonra imam hatip sayısı 26'ya, iki yıl sonra 20'ye, üç yıl sonra da ikiye düştü.1929-30 öğretim yılında ise son kalan imam hatip okulları da kapatıldı.
 
1948
CHP, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam, hatip, vaiz ve yüksek din okulları açılması için Meclis'e kanun teklifi verdi. Teklif sonucu imam hatip okulları açılmadı ancak 10 ay süreli imam hatip kursları açıldı.
 
1949
Yılbaşında dönemin iktidar partisi CHP, Ankara ve İstanbul'da iki tane imam hatip kursu açtı. Bir süre sonra kurs sayısı sekize çıkartıldı. Din derslerinin eğitim-öğretim müfredatına konulması da bu döneme rastlar. Okulların dördüncü ve beşinci sınıflarında seçmeli olarak okutulmak üzere din eğitimi başladı. CHP'nin önerisi ile Ankara Üniversitesi bünyesinde ilk ilahiyat fakültesi açıldı.
 
1950
Demokrat Parti iktidara gelmesinin ardından mevcut imam hatip kurslarının yetersiz olduğuna kanaat getirip imam hatip okullarının açılmasını kararlaştırdı. Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş'ta ilk imam hatip okulları açıldı. 1958 yılında bu okulların sayısı 26'ya, 1969'da 71'e, 1997'de ise 600'e ulaştı.
 
1951-1959
Demokrat Parti lideri Adnan Menderes, 19 adet imam hatip okulu açtı. 1951 yılında imam hatip okullarının dört yıllık ortaokul ve üç yıllık lise bölümü olmak üzere yedi yıllık bir dönemi kapsaması kararlaştırıldı.
 
1962-1963
İsmet İnönü döneminde 7 imam hatip okulu daha açıldı.
 
1965-1971
46 adet imam hatip okulu açıldı.
 
1971
Askeri darbenin ardından Bülent Ecevit başkanlığındaki CHP koalisyon hükümeti kuruldu. Ağustos ayında yeni bir düzenlemeyle, imam hatip okullarının dört yıllık orta kısımları kapatıldı. Lise süresi ise üç yıldan dört yıla çıkartılarak meslek lisesi haline dönüştürüldü.
 
1973-1974
 1973–74 öğretim yılında Erbakan, imam hatip okullarının orta kısımlarını yeniden açtı ve imam hatip liselerine ilk defa bütün üniversitelere giriş imkânı verdi. 1974 yılında 33 tane imam hatip okulu açıldı.
 
1974-1975
29 adet imam hatip okulu açıldı.
 
1975-1978
 233 adet imam hatip açıldı.
 
1976
Kız öğrenciler de imam hatip okullarına alınmaya başlandı.
 
1978-1979
Bülent Ecevit, 4 imam hatip açılmasını kararlaştırdı.
 
1979-1980
 Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel döneminde 36 adet imam hatip okulu açıldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 35 tane daha İmam Hatip eğitime başladı.
 
1982
 Askeri yönetim, imam hatip lisesi mezunlarını üniversite sınavında diledikleri fakülteleri tercih etme hakkına tekrar kavuşturdu. 1982 Anayasası’nın 24’üncü maddesiyle din eğitimi, devlet güvencesi altına alındı. Seçmeli olarak okutulan din dersleri, ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu hale getirildi.
 
1984-1989
 Turgut Özal liderliğindeki ANAP döneminde 90 adet imam hatip lisesi açıldı. ANAP’ın Özal’dan sonraki lideri Mesut Yılmaz döneminde de 23 adet imam hatip lisesi açıldı.
 
1992-1993
23 adet imam hatip lisesi açıldı.
 
1994
 12 adet daha imam hatip daha açıldı.
 
1995
DYP lideri Tansu Çiller döneminde 13 adet imam hatip açıldı.
 
1997
Bu tarihte MGK'nın tavsiye kararı üzerine İmam Hatip'lerin orta kısımlarının kapatılmasına kadar gidecek süreç başladı. 16 ağustosta sekiz yıllık kesintisiz eğitime ilişkin yasa devreye girdi. Böylelikle imam hatip okullarının orta kısımları kapatıldı. Beşinci sınıftan sonra imam hatiplere geçiş imkânı da ortadan kalktı. Bu tarihten itibaren imam hatip okullarının sayısı düşüşe geçti.
 
1998
Yeni bir düzenleme yapılarak, mezunların üniversitenin ilgili alanlarına girişini sağlayan katsayı düzenlemesi yapıldı. Bu tarihten itibaren imam hatip lisesi mezunlarının İlâhiyat Fakültesi'ne girmelerini kolaylaştıran katsayı düzenlemesi yapıldı. Ancak mezunlar kendi alanları dışındaki bölümlere girerken katsayıları düşürülecekti. 1998 yılında 192 bin 718 öğrenci meslek liselerinde okurken, imam hatip liselerinin bu sayı içindeki oranı yüzde 21 idi. Üniversite giriş sınavında genel lise ve meslek lisesi mezunlarına aynı katsayıların verildiği son yıl olan 1998'de her beş meslek lisesi öğrencisinden biri imam hatip lisesi öğrencisiydi.
 
2001
Bu dönemde imam hatip liselerinin sayısı 600’dü.
 
2002-2003
2001 yılında 600 olan imam hatip sayısı 558’e düştü. 2002-2003  Eğitim öğretim yılında, imam hatip sayısı 536’ya düştü. Öğrenci sayısı ise, 64 bin 534'tü. Kapatılma girişimi öncesi 318 bin olan öğrenci sayısı 38 bine kadar düştü.
 
2009
Tüm meslek liselerini ve İmam Hatipleri mağdur eden farklı katsayı uygulaması 22 Temmuz tarihinde YÖK Kararıyla kaldırıldı.
 
2010
 Okul sayısı 493 olurken öğrenci sayısı 235 bine çıktı.
 
2010
 Okul sayısı 537 olurken öğrenci sayısı 268 bin oldu.

2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hükümetinin getirdiği 4+4+4 sistemi ile İmam Hatip Liselerinin ortaokul kısmı tekrar açıldı. 695 İmam Hatip Lisesi sayısına ulaşan okullara 105 bin civarında yeni öğrenci kayıt yaptırdı.İmam Hatip Liselerinin öğrenci sayısı 300 bine yaklaştı. Ayrıca 733'ü müstakil olmak üzere 1141 İmam Hatip Ortaokulu açıldı. Bu ortaokullara 109 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Copyright © 2014 SİMDER

ortakfikir

Host ile bağlantı kurulamıyor: